Informacja dla rodziców

W środę 28 kwietnia 2021 r. odbędą się spotkania wychowawców klas z rodzicami poprzez komunikator MsTeams, podsumowujące dotychczasowe wyniki w nauce i zachowanie uczniów.

Klasy I-III godzina 16.30.

Klasy IV-VIII godzina 17.30.