Wieś Wandalin to wieś leżąca w gminie Opole Lubelskie. Należy do województwa lubelskiego, powiatu opolskiego. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba ludności we wsi Wandalin to 723 z czego 53,7% mieszkańców stanowią kobiety, a 46,3% ludności to mężczyźni. Miejscowość zamieszkuje 4,0% mieszkańców gminy. Identyfikator miejscowości Wandalin w systemie SIMC to 0388582, a współrzędne GPS wsi Wandalin to (22.003889, 51.065833).

Wioska powstała w połowie XIX wieku w ramach kolonizacji części dóbr Józefowskich.
W 1825 roku hrabia Niesiołowski kupił dobra od Rozalii z Lubomirskich Rzewskiej. Po jego śmierci przeszły one na jego córki Idalię i Wandę. Po śmierci Idalii ziemie otrzymały jej córki Idalia i Maria oraz ich ojciec.
W 1856 roku E. Doliński przekazał w wieczystą dzierżawę 1048 mórg obszaru składającego się z lasów i podzielił ten grunt pomiędzy 70 dzierżawców- kolonistów. Do czasu uwłaszczenia koloniści gospodarzyli na swoich działkach na prawach dzierżawców. Status prawnych właścicieli uzyskali w 1864 roku.
Nazwa wsi Wandalin pochodzi od imienia Wanda i należy do grupy nazw dzierżawczych tj. zgodnie z przyjętym określeniem przez W. Gaszyckiego od nazw oznaczających … miejscowości będące ongiś własnością człowieka od imienia którego utworzono nazwę…
Nie wiadomo na pewno, czy nazwa Wandalin pochodzi od imienia Wandy córki Niesiołowskiego, czy od imienia Wandy jego wnuczki a córki I.E. Dolińskich. Niektórzy mieszkańcy twierdzą, że nazwa Wandalin wywodzi się od zbiegłych chłopów pańszczyźnianych, tzw. WANDALI. Jednak więcej przykładów przemawia za tym, że nazwa Wandalin pochodzi od imienia Wanda. Potwierdza się, że nazwy innych miejscowości też powstawały od nazwisk lub imion np. od Niesiołowskich- Niesiołowice, od imienia Idalia- Idalin.

Wieś Wandalin od początku swojego powstania należy do najżywiej rozwijających się wsi w okolicy. Dotyczy to działalności społecznej i gospodarczej. Swój rozwój zawdzięcza prężności osadników- kolonistów.

W 1918 roku rozpoczęła swoją działalność szkoła podstawowa. Była to jednoklasowa szkoła powszechna.

W 1923 roku powstała ochotnicza straż pożarna, a w latach 1933- 1935 wybudowano remizę strażacką.

W 1964 roku mieszkańcy wsi wybudowali w czynie społecznym drogę bitą, uzyskując połączenie z Opolem Lubelskim. Własnym staraniem założono wodociąg i elektryczność. Wybudowano pocztę, powstał skup owoców i warzyw. Bardzo dynamicznie rozwijało się sadownictwo.
Współczesna wieś charakteryzuje się nowoczesną zabudową w większości po jednej stronie drogi. Słynie z pięknych ogródków kwiatowych, zielonych ogrodów
Wzdłuż naszej wioski porasta las mieszany z przewagą drzew liściastych (dęby, graby, brzozy) oraz licznymi wąwozami erozyjnymi. Mają one po kilka kilometrów długości i do 24 metrów wysokości.

W pobliskim lesie znajduje się tzw. „grób nieznanego żołnierza” – w rzeczywistości mogiła Andrzeja Kłudki, rozstrzelanego 26 czerwca 1941 przez Niemców.

Ciekawostka
Na terenie Wandalina archeolodzy wyodrębnili trzy stanowiska archeologiczne, z których wydobyto wióry z krzemienia świeciechowskiego, fragmenty naczyń z okresu amfor kulistych, narzędzia i odłupki krzemienne.

723 Liczba mieszkańców (2011)

24-300 Kod pocztowy

(+48) 81 Numer kierunkowy