Budując misję szkoły oparliśmy się na słowach Jana Pawła II , „W imię przyszłości kultury” wygłoszonych podczas przemówienia w siedzibie UNESCO 2.06.1980.

„W wychowaniu, bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – oto, ażeby bardziej «był», a nie tylko więcej «miał» – aby więc poprzez wszystko, co «ma», co «posiada», umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, ażeby również umiał bardziej «być» nie tylko z «drugimi», ale także i dla «drugich». Wychowanie posiada podstawowe znaczenie dla kształtowania stosunków międzyludzkich i społecznych.”