Skład rady pedagogicznej w roku szkolnym 2020/2021 przedstawia się następująco:

Małgorzata Kozak– dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Niewielska Anna nauczyciel edukacji przedszkolnej, plastyki, muzyki
Wychowawstwo klasy:  oddział przedszkolny
   
Piechota Bożena nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopedii
Wychowawstwo klasy: klasa I
   
Gawryszek Barbara nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wychowawstwo klasy: klasa II
   
Stępień Dorota nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wychowawstwo klasy: klasa III
   
Ciseł Bożena nauczyciel wychowania fizycznego, plastyki i muzyki
Wychowawstwo klasy: wychowawca klasy IV  
   
Wójcik Joanna nauczyciel języka angielskiego
Wychowawstwo klasy:  klasa VI
   
Świątkowska Katarzyna nauczyciel matematyki i informatyki
Wychowawstwo klasy:  klasa VII
   
Wójcik Dorota nauczyciel języka polskiego
Wychowawstwo klasy:  klasa VIII
   
Lankamer-Solis Teresa nauczyciel religii, wychowawca świetlicy szkolnej
   
Dąbrowski Dariusz nauczyciel biologii, przyrody i wychowania do życia w rodzinie
   
Madej Zdzisław nauczyciel fizyki
   
Jadach Marzena nauczyciel chemii
   
Łaguna Jarosław nauczyciel historii
   
Puzon Rak Adela nauczyciel geografii
   
Rak Andrzej nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wiedzy o społeczeństwie
   
Łukasiewicz Cezary nauczyciel techniki, plastyki
   
Świrkosz Anna nauczyciel języka niemieckiego
   
Flisiak Elżbieta nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
   
Pawlukiewicz Izabela nauczyciel biologii, przyrody
   
Strawa Krzysztof nauczyciel rehabilitant
   
Dobrosz Ewa nauczyciel doradztwa zawodowego