Skład rady pedagogicznej w roku szkolnym 2022/2023 przedstawia się następująco:

Małgorzata Kozak– dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Niewielska Anna nauczyciel edukacji przedszkolnej, pedagog
Wychowawstwo klasy:  oddział przedszkolny
   
Piechota Bożena nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda
Wychowawstwo klasy: klasa III
   
Gawryszek Barbara nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy
Wychowawstwo klasy: klasa I
   
Stępień Dorota nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wychowawstwo klasy: klasa II
   
Ciseł Bożena nauczyciel wychowania fizycznego, plastyki i muzyki, psycholog
Wychowawstwo klasy: klasa VI
   
Wójcik Joanna nauczyciel języka angielskiego
Wychowawstwo klasy: klasa VIII
   
Świątkowska Katarzyna nauczyciel matematyki, informatyki, fizyki;
egzaminator z matematyki na egzaminie ósmoklasisty
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
Wychowawstwo klasy: klasa IV
   
Wójcik Dorota nauczyciel języka polskiego
Wychowawstwo klasy: klasa V
   
Lankamer-Solis Teresa nauczyciel religii, wychowawca świetlicy szkolnej
   
Dąbrowski Dariusz nauczyciel biologii, przyrody i wychowania do życia w rodzinie
   
Hubert Gołofit nauczyciel geografii, chemii
   
Piotr Karwicki nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
   
Łaguna Jarosław nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie
   
Nina Kaślikowska nauczyciel języka niemieckiego
   
Aurelia Kaczor nauczyciel biologii, przyrody
   
Mariusz Zielonka nauczyciel techniki
   
Anna Jastrzębska nauczyciel doradztwa zawodowego
   
Monika Ratomska pedagog specjalny