Skład rady pedagogicznej w roku szkolnym 2021/2022 przedstawia się następująco:

Małgorzata Kozak– dyrektor szkoły, nauczyciel historii

Niewielska Anna nauczyciel edukacji przedszkolnej
Wychowawstwo klasy:  oddział przedszkolny
   
Piechota Bożena nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopedii
Wychowawstwo klasy: klasa II
   
Gawryszek Barbara nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wychowawstwo klasy: klasa III
   
Stępień Dorota nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wychowawstwo klasy: klasa I
   
Ciseł Bożena nauczyciel wychowania fizycznego, plastyki i muzyki, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Wychowawstwo klasy: wychowawca klasy V  
   
Wójcik Joanna nauczyciel języka angielskiego
Wychowawstwo klasy:  klasa VII
   
Świątkowska Katarzyna nauczyciel matematyki, informatyki, fizyki
Wychowawstwo klasy:  klasa VIII
   
Wójcik Dorota nauczyciel języka polskiego
Wychowawstwo klasy:  klasa IV
   
Lankamer-Solis Teresa nauczyciel religii, wychowawca świetlicy szkolnej
   
Dąbrowski Dariusz nauczyciel biologii, przyrody i wychowania do życia w rodzinie
   
Danuta Piłat nauczyciel geografii
   
Jadach Marzena nauczyciel chemii
   
Łaguna Jarosław nauczyciel historii, wychowania do życia w rodzinie, wiedzy o społeczeństwie
   
Anna Świrkosz nauczyciel języka niemieckiego
   
Strawa Krzysztof nauczyciel rehabilitant
   
Mariusz Zielonka nauczyciel techniki
   
Dobrosz Ewa nauczyciel doradztwa zawodowego
   
Aurelia Kaczor nauczyciel biologii, przyrody