Sala polonistyczno- historyczna

Sala matematyczno-fizyczna

Sale do zajęć uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Klasa katechetyczna

Klasa geograficzna

Klasa informatyczna i językowa