23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku.

W związku z tym dniemuczniowie naszej szkoły poproszeni zostali o wykonanie pracy plastycznej pt.:

„Bohaterowie i przyjaciele z naszych lektur”.

Okazuje się, że bohaterowie książek mogą stać się przyjaciółmi, do których często zaglądamy. Mogą to być osoby, zwierzęta, postacie fantastyczne.

Oto prace nadesłane przez chętnych uczniów, którym bardzo dziękuję za chęci i czas poświęcony czas.

Dorota Stępień