Oferta szkół dla 8-klasistów

Oferta szkół w województwie lubelskim:

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/offer_pg.html

https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php

Zachęcam również do odwiedzania następujących stron :

https://mapakarier.org/

https://www.otouczelnie.pl/

https://epodreczniki.pl/a/klasy-vii-i-viii-szkol-podstawowych/DycT9ipQk

https://2021.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-lubelski

https://yep.academy/baza-zawodow/

http://www.klockikariery.ore.hm.pl/

https://www.youtube.com/channel/UCmxxtAbdN5IC_I_CjLZoqqw

https://www.youtube.com/channel/UCY411PzuQL0jKDSE3zItSKw

Ewa Dobrosz-szkolny doradca zawodowy