SKS w naszej szkole

W naszej szkole prowadzony jest SKS w ramach programu Szkolny Klub Sportowy.


Program szkolny Klub Sportowy jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych.
Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego .
Zajęcia prowadzone w ramach programu SKS odbywają się w wymiarze 2 razy w tygodniu, w 60- minutowych jednostkach treningowych. Druga edycja programu realizowana jest w klasach I- III OD LUTEGO DO GRUDNIA 2021 R.

Bożena Ciseł