Wiosenne porządki SA

Samorząd Uczniowski dba o obejście szkoły i Dęba Pamięci posadzonego w ogrodzie.

Dbałość dotyczy nie tylko miejsc na zewnątrz, ale systematycznie

odświeżane są gazetki na szkolnych korytarzach.