Rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs plastyczno- literacki „NASZE KOLĘDOWANIE MISYJNE MAASAJSKIM DZIECIOM”.

(Poniższe informacje zaczerpnięto ze strony PDM, Warszawa 27.10.21r.)

W dniach 4–9 października 2021 r. komisja konkursowa w składzie: ks. Guy Bognon PSS, sekretarz generalny Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, ks. dr Tomasz Atłas, pracownik sekretariatu generalnego PDPA, dyrektor PDM w Polsce w latach 2010–2021, ks. Michał Kacprzyk, sekretarz krajowy PDRW i PDPA, pani Ewa Mościcka, redaktorka „Świata Misyjnego”, s. Monika Zawadzka PDDM, studentka V roku Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na ASP w Warszawie, oraz pan Krzysztof Kopania, grafik PDM, wyłoniła zwycięzców Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci pt. „Nasze kolędowanie misyjne masajskim dzieciom”. W ocenie prac jury brało pod uwagę: zgodność z tematem konkursu, oryginalność i pomysłowość, zaangażowanie i wysiłek włożony w wykonanie, estetykę oraz pracę zespołową.

Zgodnie z regulaminem konkurs rozstrzygnięto w jednej kategorii wiekowej, przyznając I, II i III miejsce oraz 5 równorzędnych wyróżnień.

I miejsce: Kolędnicy misyjni z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia pod opieką s. Marii Rosy Kmiecik w CZĘSTOCHOWIE (281punktów)

II miejsce: Kolędnicy misyjni pod opieką pani Teresy Lankamer-Solis ze Szkoły Podstawowej w WANDALINIE (256 punktów)

III miejsce: Kolędnicy misyjni pod opieką pani Teresy Kin i s. Sancji Fuks OSF z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w LEŚNIE (243 punkty)

Nagrodą dla kolędników z Wandalina za zajęcie II miejsca w konkursie była Misyjna mapa świata w formie planszy magnetycznej z puzzlami edukacyjnymi, miód, kubek oraz koszulki z logo PDMD dla każdej dziewczynki, komiksy o Paulinie Jaricot, gra „Misyjne znaki”, kalendarze i inne gadżety. Uroczyste wręczenie dyplomu przez Panią Dyrektor miało miejsce podczas akademii szkolnej.  

Teresa Lankamer-Solis