KOLĘDNICY MISYJNI DZIECIOM W AZJI ŚRODKOWEJ: KAZACHSTANIE, UZBEKISTANIE I KIRGISTANIE

Przygotowanie uczniów do kolędowania misyjnego rozpoczęło się w szkole na początku grudnia. Młodzi misjonarze zostali przydzieleni do dwóch grup kolędniczych. Pierwsze próby odbyły się w szkole, następne podczas nauki zdalnej – online. Niestety kolejny już rok nie można było tradycyjnie kolędować „od domu do domu”. Scenka kolędnicza, głosząca Dobrą Nowinę o narodzeniu Pana Jezusa oraz przybliżająca sytuację rówieśników z Azji Środkowej została zaprezentowana w kaplicy w Wandalinie 6 stycznia w Uroczystość Trzech Króli. Ten dzień to jednocześnie patronalne święto dzieci należących do Papieskiego Dzieła Misyjnego. Druga grupa kolędowała w kościele parafialnym w Bobach 9. stycznia. Kolędnicy zostali życzliwie przyjęci przez księży i zgromadzonych parafian, którzy wsparli dzieci z Kazachstanu, Uzbekistanu i Kirgistanu złożonymi ofiarami pieniężnymi.

Teresa Lankamer-Solis