Nie wyście mnie wybrali…

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał”.  J 15,16a

Do Ogniska Misyjnego należą wszyscy uczniowie klasy ósmej. Niektórzy z nich wstąpili w szeregi PDMD w klasie czwartej, inni nieco później. Odpowiedzieli TAK na zaproszenie Pana Jezusa.

  • „Ja was wybrałem”- to Jezus zaplanował, że zostałaś Małym Misjonarzem.
  • „abyście szli”- nie można czekać, że ktoś przyjdzie, aby mu ogłosić Dobrą Nowinę, trzeba iść i mówić ludziom o zbawieniu, które daje Jezus.
  • „abyście owoc przynosili” – tym owocem jest miłość i radość płynące z modlitwy i różnych inicjatyw na rzecz rówieśników z krajów misyjnych i misjonarzy.
  • „ by owoc wasz trwał”- należy nieustannie czerpać ze źródła miłości, którym są sakramenty święte, aby nie ulec zniechęceniu, wtedy owoc będzie trwały.