sprzat

Sprzątanie Świata

17 września 2021r. SK PCK oraz uczniowie klasy drugiej przygotowali apel związany z ekologiczną akcją ,,Sprzątanie Świata” pod hasłem ,,Myślę, więc nie śmiecę”. Głównym celem akcji było uczulenie wszystkich zebranych do podejmowania działań, które będą zapobiegać tworzeniu się niepotrzebnych odpadów. Uczniowie w ciekawy sposób zaprezentowali segregację odpadów.

Bożena Piechota