Tydzień Misyjny

TYDZIEŃ MISYJNY 2021

Celem Tygodnia Misyjnego  jest zaangażowanie katolików do współpracy w dziele przekazywania Ewangelii wszystkim narodom. Działające w naszej szkole Koło Misyjne należące do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci,  duchowo i materialnie wspomaga rówieśników z krajów misyjnych.

26.10.21 r. uczniowie klasy VIII wystąpili w akademii, którą zadedykowali Wielkiemu Misjonarzowi – Świętemu Janowi Pawłowi II. Modlitwą różańcową prowadzoną w różnych językach wraz z całą społecznością szkolną ogarnęli swoich rówieśników z pięciu kontynentów.

W drugiej części spotkania była okazja ku temu, aby wspomóc misje materialnie, kupując przygotowane przez rodziców „Kremówki Papieskie”.

 Pieniądze zostały przesłane do misjonarki posługującej w Afryce s. Zygmunty ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.  Będą przeznaczone na kontynuację budowy  szkoły w Burundi. Tak więc uczniowie i nauczyciele szkoły w Wandalinie będą mieli swój udział w powstawaniu szkoły dla afrykańskich dzieci.

Teresa Lankamer-Solis