Pamiętamy o tych, którzy odeszli, wyprawa do lasu

Wyprawa do lasu

Pamiętamy o tych, którzy odeszli…

Miesiąc listopad to czas zadumy i  modlitwy za tych, którzy odeszli. Wyrazem pamięci o zmarłych jest również porządkowanie grobów, składanie kwiatów i zapalanie zniczy. Podczas zajęć świetlicowych wyruszyliśmy do pobliskiego lasu, w którym znajduje się ziemny grób,  o którym co roku pamiętają uczniowie naszej szkoły.

Teresa Lankamer-Solis