Spotkanie z psychologiem i pedagogiem

W piątek 2.10.20 roku w klasie VI i VII odbyły się spotkania z pedagogiem i psychologiem na temat sposobów uczenia się oraz koncentracji. Panie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Opolu Lubelskim chętnie poprowadziły warsztaty z dziećmi, które niosły ze sobą dużą dawkę pozytywnej wiedzy i ciekawych ćwiczeń.

Serdecznie dziękujemy!