Dni Języków Obcych

Język angielski

Dnia 21 września w naszej szkole rozpoczęły się obchody „Dni języków obcych”. W tym dniu uczniowie ubrali się w kolorach flagi Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, wszyscy witali się i pozdrawiali w języku angielskim. Kolejne dni przynosiły nowe wyzwania. Na drzwiach klas pojawiły się flagi państw anglojęzycznych i krótkie informacje o danym państwie, na korytarzu zaś gazetka dotycząca Zjednoczonego Królestwa. Na zajęciach uczniowie klas I-VIII oglądali prezentacje multimedialne, w czasie których prezentowane były wiadomości dotyczące the UK. Nie lada wyzwaniem było zapoznanie się z tak wieloma informacjami. Poza tym uczniowie z poszczególnych klas mieli do wykonania zadania o różnym stopniu trudności tj. uzupełnienie mapy Zjednoczonego Królestwa, czy też kolorowanie symboli Wlk. Brytanii. Następnym punktem projektu była akcja „Angielski wokół nas” – uczniowie stali się detektywami poszukującymi słówek angielskich w swoim otoczeniu (na produktach, plakatach itp.). Co więcej, na korytarzu pojawiły się hasła ze znaczeniem popularnych skrótów internetowych w języku angielskim, które zdecydowanie przydadzą się w życiu każdego ucznia 🙂 Kolejne wyzwanie polegało na uzupełnieniu luk w tekstach piosenek anglojęzycznych w trakcie ich słuchania, wspólnie bawiliśmy się śpiewając wspomniane piosenki. Ostatnim punktem obchodów były konkursy:

• wewnątrzklasowy dla kl. IV-VIII dotyczący wiedzy o Zjednoczonym Królestwie, w którym zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami i ocenami.

• plastyczny dla klas I-VIII w podziale na kategorie wiekowe na wykonanie pracy przedstawiającej charakterystyczną postać, symbol lub miejsce związanie z Wielką Brytanią ( technika dowolna). Zwycięzcy zostali nagrodzeni upominkami i dyplomami.

Laureaci konkursu wiedzy:

kl. IV Kamil Możdżeń

kl. VI Nikodem Solis

kl. VII ex aequo Oliwia Górska i Oliwia Leszczyńska

kl. VIII Milena Chmiel

Laureaci konkursu plastycznego:

I miejsce: Natalia Chyl kl. II

II miejsce: Krystian Morszczyzna kl. II

III miejsce: Weronika Konior kl. II

wyróżnienia:

Zuzanna Kalinowska kl. II

Kamil Wójcicki kl. II

Gabriela Wach kl. III

Hubert Górski kl. IV

Życzę dalszych sukcesów i dziękuję za wspólną zabawę !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Organizator

Joanna Wójcik

Język niemiecki

W dniu 1 października 2020 roku w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego DACHL-Länder, w którym udział wzięli uczniowie klasy VII i VIII. Konkurs obejmował zagadnienia z zakresu geografii, historii i kultury Niemiec, Austrii, Szwajcarii oraz Księstwa Liechtenstein. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy uczniów o krajach niemieckojęzycznych oraz wzbudzenie zainteresowania kulturą, geografią i zwyczajami w/w krajów. Konkurs polegał na wypełnieniu pisemnego testu składającego się z zadań zamkniętych i otwartych sprawdzających znajomość realiów krajów niemieckojęzycznych.

I miejsce zdobyli uczniowie: Milena Chmiel oraz Jan Chlebek z klasy VIII, II miejsce – Maja Rakowska (klasa VIII), III miejsce – Bartłomiej Janoszczyk, natomiast wyróżnienie – Michał Stępień z klasy VII. Uczniowie ci otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.

W ramach tygodnia języków obcych odbyły się również rozgrywki turnieju „Einer gewinnt”, czyli 1 z 10. Każdy starał się jak najlepiej odpowiadać na pytania, by zachować swoje „szanse”. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe długopisy, a pozostali uczestnicy słodki poczęstunek.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zachęcamy do nauki języka niemieckiego oraz poznawania krajów niemieckojęzycznych!

Anna Świrkosz