Lekcja o Funduszach Europejskich

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Lekcja o Funduszach Europejskich VIII”, której organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Lekcji są zmiany klimatu i sposoby jego ochrony. Uczniowie dowiedzieli się jak oni sami mogą dbać o klimat w perspektywie lokalnej – w swoich domach i miejscowościach. Poznali rozwiązania służące przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu w miastach oraz możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich w tym obszarze.

Po zrealizowanych lekcjach szkoła będzie mogła wziąć udział w konkursie „Projekt: klimat!”. Zadanie konkursowe będzie polegało na nagraniu przez zespół uczniów krótkiego filmu o zmianach klimatu w okolicy i sposobach przeciwdziałania im.

Więcej informacji o projekcie: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja