Karnawałowe słodkości dla …

Uczniowie klasy VIII wraz z rodzicami i wychowawczynią składają serdeczne podziękowania dla „Stowarzyszenia Kobiet w Wandalinie” za okazaną bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność przy organizacji akcji charytatywnej „Karnawałowe słodkości dla Justyny”.

J. Wójcik