Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI).

Już wkrótce wszyscy zainteresowani będą mogą uczestniczyć w BEZPŁATNYCH zajęciach z informatyki, podczas których nauczą się myślenia algorytmicznego oraz programowania.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej- osób prowadzących zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Projekt CMI  ukierunkowany jest na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju m.in Politechniki Łódzkiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej. Dzięki realizacji wszystkich celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania. Dodatkowe zajęcia informatyczne będą służyły upowszechnieniu idei konkursów programistycznych, pozwolą na wyłonienie zespołów chętnych do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym.

Katarzyna Świątkowska

Realizator projektu