Podejmujemy działania z zakresu edukacji ekologicznej

W związku z otrzymaniem bezpłatnych koszy do segregacji odpadów od Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach zobowiązujemy się do właściwego segregowania śmieci.

Bożena Piechota