Akcja GÓRA GROSZA w naszej szkole

            W dniach od 25 listopada do 20 grudnia 2019 roku Samorząd Uczniowski przeprowadził kolejną zbiórkę monet w ramach ogólnopolskiej akcji ,, Góra Grosza”. Celem kampanii, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, jest dobroczynna zbiórka funduszy na pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnej rodzinie. Akcja pozwala uświadomić dzieciom i młodzieży, że oddając choćby jeden grosz można przyczynić się do zrealizowania wielkich czynów na rzecz dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej. Łącząc wspólne siły zebraliśmy ponad 6 kg monet, co dało kwotę 135 złotych. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazane serce.

D.Wójcik