Akcja „Szkoło, pomóż i ty”

W październiku Samorząd Uczniowski zorganizował sprzedaż cegiełek na rzecz Fundacji Osób Niepełnosprawnych i Niewidomych ,, Pomóż i Ty”.

Zebraliśmy kwotę 180,00 zł.

Pieniądze zostały przekazane na konto fundacji.

Dziękujemy wszystkim za okazane serce.

Dorota Wójcik