Akcja charytatywna „Pomóż i ty”

We wrześniu Samorząd Uczniowski wziął udział w akcji POMÓŻ i TY. Uczennice klasy 4 rozprowadziły w szkole cegiełki w postaci kalendarzyków i pomocy naukowych. Zebrana kwota 150 zł została przekazana na konto fundacji. Dziękujemy wszystkim za okazane wsparcie.