Akcja charytatywna

We wrześniu SU przeprowadził sprzedaż cegiełek w postaci kalendarzyków i pomocy naukowych na rzecz Fundacji Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych ,, Pomóż i Ty”. Zebrano kwotę 273 zł, którą przekazano na konto fundacji.