Ognisko Misyjne

Ognisko Misyjne w Szkole Podstawowej w Wandalinie „zapłonęło” w październiku 1997 roku. Animatorem jest pani katechetka, Teresa Lankamer. Dzieci należące do PDMD to uczniowie klas I-VIII, którzy duchowo i materialnie wspomagają swoich rówieśników z krajów misyjnych, wykorzystując stosowne okazje. Spotkanie Kolędników Misyjnych w Archikatedrze Lubelskiej to czas refleksji nad podejmowanymi działaniami i umacnianie więzi z małymi misjonarzami z całej archidiecezji Wielki Post to dla małych misjonarzy to okazja do wyrzeczeń oraz przygotowywania i uczestniczenia w nabożeństwach Drogi Krzyżowej o tematyce misyjnej. Biały Tydzień to szczególny czas dla dzieci, które po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa w Komunii Świętej i chcą dzielić się Nim z innymi