WIZYTA RAPERA, STREETWORKERA – DOBROMIRA MAKOWSKIEGO W OCK w OPOLU LUBELSKIM

16 i 17 LISTOPADA 2023 w OCK w Opolu Lubelskim nauczyciele , rodzice oraz uczniowie z klasy VII  uczestniczyli w spotkaniu z Dobromirem  Makowskim : https://www.facebook.com/DobromirMakowski- pedagogiem, nauczycielem, inicjatorem spotkań z zakresu profilaktyki uzależnień, twórcą projektu RapPedagogia, założycielem fundacji „Rampa”, autorem książki biograficznej pt. „Wyrwałem się z piekła”. i wyjątkowym człowiekiem, który poprzez muzykę i swoje świadectwo dociera do młodych nie tylko w Polsce.

Pan Makowski poruszył bardzo trudne tematy, takie jak: uzależnienia, negatywny wpływ środowiska rówieśniczego, brak asertywności, agresja, formowanie poglądów pod wpływem środków masowego przekazu, bunt nastolatków i chęć wyrwania się spod rodzicielskiej opieki, potrzebie wsparcia młodego człowieka oraz szacunku do pracy i dorosłych,  o zagrożeniach płynących z internetu, oraz o realizacji swoich marzeń.

Młodzież aktywnie brała udział w zajęciach, chętnie zabierała głos, podejmowała się wyznaczonych zadań.

Na koniec spotkania popłynęło przesłanie o tym, że warto mówić kocham, nim będzie za późno, że od używek ważniejsze są relacje, że tym kim będziesz jutro decydujesz dziś.

Dziękujemy, to był wyjątkowy czas, zarówno dla uczniów, jak i dla nas-nauczycieli.