VI edycja konkursu plastycznego dla klas I- III

Cuda Pana Jezusa- OBFITY POŁÓW RYB

Ewangelia według św. Łukasza (Łk. 5,1-9) 

5Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Niego aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – 2 zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. 3 Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy.

Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!». 5 A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». 6 Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. 7 Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. 8 Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny». 9 I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali.

Uczniowie klas I, II i III wykonywali prace plastyczne podczas katechezy zdalnej. Ich zadaniem było uważne wysłuchanie fragmentu Ewangelii według św. Łukasza, odczytanego przez katechetkę a następnie zilustrowanie wydarzenia. Dalsze zadanie należało do rodziców, aby wykonać i przesłać zdjęcie.

Oceny prac dokonali nauczyciele. Wyłoniono zdobywców następujących miejsc:

  • Miejsce I – Zuzanna Rakowska kl. III
  • Miejsce II – Weronika Konior kl. II
  • Miejsce III – Amelia Olszewska kl. III

Uczniom, którzy zajęli czołowe miejsce zostaną wręczone dyplomy i upominki po powrocie do szkoły, zaś wszyscy biorący udział w konkursie otrzymają oceny z religii do dziennika.

Katechetka Teresa Lankamer- Solis