TYDZIEŃ BIBLIJNY

W niedzielę 26 kwietnia 2020 r. rozpoczął się w XII Tydzień Biblijny pod hasłem Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia.

Do wspólnotowej lektury Pisma Świętego została wybrana Ewangelia według św. Mateusza.

Uczniowie klas V- VIII podczas katechezy zgłębiali treść Ewangelii według św. Mateusza, niektórzy zilustrowali wybraną perykopę.

Dziewczynki z klasy drugiej wykonały rysunki do fragmentu Ewangelii: JEZUS CHODZI PO JEZIORZE.

Teresa Lankamer-Solis