Szlakiem historii

Przedszkolaki w mglisty listopadowy dzień odwiedziły grób poległego żołnierza, śp. Andrzeja Kłódki. Tym samym realizowały zadanie 2 z bloku tematycznego II „Szlakiem historii” w ramach projektu „Piękna nasza Polska cała”. Dzieci uporządkowały mogiłę, zapaliły znicze i oddały hołd zamordowanemu przez hitlerowców, strzałem w tył głowy partyzanta.

Anna Niewielska