Światowe Dni Tabliczki Mnożenia

Jak każdego roku w październiku w naszej Szkole odbywają się akcję związane z przypominaniem, utrwalaniem oraz nauką różnych metod tabliczki mnożenia. W tym roku szkolnym w klasach IV- VIII odbyły się konkursy na Mistrza Tabliczki Mnożenia.Jego głównym celem jest utrwalanie znajomosci mnożenia,dzielenia w pamięci oraz pisemnie.Uczeń, który najszybciej i bezbłędnie rozwiązał swoje przykłady otrzymywał tytuł laureata oraz nagtodę rzeczową. W konkursie nie ma jednak przegranych.Osoby z wysokimi wynikami zostały uhonorowane bardzo dobrymi ocenami z matematyki.

Laueatami w konkursie zostali:

Klasa 8-Karolina Mędrek

Klasa 6- Hubert Górski

Klasa 5- Natalia Gołofit

Klasa 4- Zuzanna Kalinowska

Gratulacje!

Katarzyna Świątkowska