Podziękowanie

PODZIĘKOWANIE Pani Ewa Dembiniok z Cieszyna – wnuczka śp. A. Kłódki rozstrzelanego przez Niemców, przysłała list z podziękowaniem za troskę o miejsce jego pochówku w wandalińskim lesie. „Widok nauczyciela z gromadką swoich uczniów, stojących nad grobem ofiary hitlerowskiego okupanta, to obraz niezwykle wzruszający, szczególnie dla mnie i moich bliskich, bo nas dotyczy. Przekazałam swojemu synowi historię rodziny z nadzieją, że nigdy nie zostanie zapomniana. Tak się też dzieje dzięki szlachetnej postawie uczniów, nauczycieli i mieszkańców Wandalina, którym serdecznie za wszystko dziękuję. Uczniom pragnę ofiarować książeczki, których jestem autorką z pozdrowieniami i życzeniami wszystkiego dobrego”.

Ewa Dembiniok Cieszyn, 14.10.2022r.

Książeczki autorstwa pani Ewy Dembiniok zostały przekazane do biblioteki szkolnej. A oto ich tytuły:

„Ptaki w Cieszynie”

„Utopiec w Cieszynie”

„ Na zamku w Grodźcu Śląskim”

„Józef Bożek.

„Wynalazca ze Śląska Cieszyńskiego”

„Pokoloruj Śląsk Cieszyński”

„Wiersze dla dzieci” (zweryfikowane w korekcji logopedycznej)

„Wycieczka”