Piękna nasza Polska cała

W ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna nasza Polska cała”grupa PSZCZÓŁKI zrealizowała Dzień Mody Patriotycznej. Dzieci w przepięknej scenerii barw i w różnych strojach – ludowych, rycerskich – zaprezentowały swoje umiejętności, kształtując postawy przywiązania do tradycji, historii i symboli narodowych.

Anna Niewielska