Osiągnięcia klasy III

16 lutego cztery uczennice z klasy trzeciej wzięły udział w Ogólnopolskim konkursie wiedzy zintegrowanej Olimpusek. Test zawierał 2 1 zadań obejmujących treści z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej oraz przyrodniczej. W konkursie łącznie wzięło udział ponad trzy tysiące uczniów z klas trzecich z całej Polski. Dwie dziewczynki, Zuzanna Rakowska oraz Anna Kalinowska, wyróżniły się swoją wiedzą oraz umiejętnościami i zajęły czołowe miejsca, co w efekcie dało im tytuł laureata konkursu. Pozostałe uczestniczki, Natalia Golofit oraz Monika Pęczkowska zajęły dalsze, ale również wysokie miejsca i otrzymały dyplomy uznania.

Dorota Stępień