Obchody Święta Odzyskania Niepodległości

Mieszkańcy Wandalina uczcili dzień 11 listopada Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, którą sprawował ks. Andrzej Żurawicz. Uczennice klasy czwartej wraz z katechetką wzięły aktywny udział w liturgii Słowa. Po zakończonej Eucharystii dziewczynki zapaliły znicze pod tablicą pamiątkową poświęconą partyzantowi Kazimierzowi Makosiowi, a następnie pod Dębem Katyńskim, upamiętniającym generała brygady Czesława Kozierowskiego.

Teresa Lankamer-Solis