Nauka zdalna

W związku z wejściem rozporządzenia MEiN zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dniem 13 grudnia 2021 r. uprzejmie informuję:
1) od 20 grudnia do 9 stycznia 2022 r. uczniowie klas I-VIII przechodzą na zdalną naukę.
2) Oddział przedszkolny pracuje stacjonarnie, nie dotyczy tej grupy przerwa świąteczna.

Dyrektor