Nagroda w konkursie „PROJEKT: KLIMAT!”

Szkoła Podstawowa w Wandalinie przystąpiła do projektu „Lekcja o Funduszach Europejskich VIII”, której organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Lekcja o Funduszach Europejskich VIII to akcja edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Polsce Wschodniej (województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i mazowieckiego z wyłączeniem Warszawy i otaczających ją powiatów).

Po zrealizowanych lekcjach szkoła mogła wziąć udział w konkursie „Projekt: klimat!”. Zadanie konkursowe polegało na nagraniu przez zespół uczniów krótkiego filmu o zmianach klimatu w okolicy i sposobach przeciwdziałania im.

Film „KLIMATYCZNY LIVE-KLIMATYCZNA POLSKA WSCHODNIA-POWIAT O2POLSKI” miał na celu utrwalenie w świadomości młodzieży, że za zmiany klimatyczne jesteśmy odpowiedzialni my wszyscy. Wszystko zaczyna się od małej ojczyzny czyli własnego domu, szkoły, pracy. W filmie pokazaliśmy na zasadzie kontrastu jak jest teraz a jak może wyglądać „teraźniejszość w przyszłości”. Podkreśliliśmy co powoduje zmiany klimatyczne najbardziej realne w naszej okolicy i jakie mogą być ich skutki. Jednocześnie zaznaczyliśmy, że nie jesteśmy sami „w drodze do klimatu”. Wyszukaliśmy inwestycje klimatyczne współfinansowane przez UE na terenie naszego powiatu. Zawarliśmy również wskazówki co każdy z nas może zrobić żeby zachować dziedzictwo klimatyczne dla przyszłych pokoleń. Zaakcentowaliśmy, że „klimatyczny zegar tyka” dla nas teraz i dla przyszłych pokoleń.

Nasza szkoła znalazła się w gronie 12 laureatów konkursu „Projekt: klimat!”. Do konkursu przystąpili uczniowie z klasy VI i VII – Natalia Gołofit, Anna Kalinowska, Kamila Mędrek, Amelia Olszewska, Monika Pęczkowska, Zuzanna Rakowska, Gabriela Wach, Hubert Górski, Maciej Morszczyzna, Kamil Możdżeń, Jakub Surdak, Krzysztof Wach.

Szkoła otrzyma laptop o wartości 5000 zł brutto oraz karty podarunkowe do księgarni internetowej dla nauczyciela-opiekuna oraz dla każdego ucznia.

Pełną listę zwycięzców, a także informacje o projekcie można znaleźć na stronie: https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/lekcja-o-funduszach-europejskich/aktualnosci-1/znamy-zwyciezcow-konkursu-projekt-klimat/