List do Rodziców

Opole Lubelskie, 28 marca 2020 r.

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie prawni uczniów naszej Szkoły!

Od 25 marca do 10 kwietnia obowiązuje zdalne nauczanie we wszystkich szkołach. Nauczyciele zostali poproszeni o zaplanowanie aktywności uczniów i wspieranie dzieci w nietypowej jak dotąd sytuacji organizacyjnej. Procesy edukacyjne musiały być zmodyfikowane na miarę nadzwyczajnych okoliczności. Nauczyciele i Wychowawcy kontaktowali się zarówno z uczniami jak i Państwem za pomocą wielu dostępnych narzędzi. Mam świadomość, że było to trudne dla wszystkich. Oficjalnym narzędziem, który posiada zabezpieczenia gromadzonych i przetwarzanych danych jest system dziennika elektronicznego. Jako szkoła, nie jesteśmy w stanie zapewnić każdemu z uczniów i nauczycieli osobistego narzędzia w postaci jednostki stacjonarnej, czy laptopa. Jednak, gdy pojawia się problem Nauczyciele mogą korzystać w tym czasie ze sprzętu dostępnego w szkole. Jako placówka publiczna pragniemy pogodzić interesy wszystkich członków szkolnej społeczności, co jest także naszym statutowym obowiązkiem! Szanujemy prawa wszystkich, ciesząc się obecnością każdego ucznia i wychowanka oddziału przedszkolnego w naszej szkole. Społeczność SP w Wandalinie tworzą także kilkuosobowe rodzeństwa. Są przypadki w rodzinach naszych uczniów, kiedy oprócz dzieci pracują w domu zdalnie także rodzice. Chcemy zaspokoić potrzeby każdego dziecka. Dlatego poprosiłam Państwa Wychowawców o szczegółowy rekonesans możliwości dostępu ucznia do komputera o stosownych parametrach technicznych.
Od 25 marca 2020 r. zobowiązani jesteśmy kontynuować zdalnie procesy dydaktyczne i realizować nowe treści z podstawy programowej kształcenia ogólnego szkoły podstawowej. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 precyzuje obowiązki szkoły na najbliższy czas. Nauczyciele i Wychowawcy podjęli szereg działań, by sprostać wymaganiom. Doświadczamy wielu ograniczeń, które musimy szybko pokonać. Dlatego bardzo proszę Państwa o spokój i wyrozumiałość. W najbliższym tygodniu Wychowawcy przekażą nowe informacje Państwu i Uczniom o zasadach oraz szczegółach nauczania i samodzielnego uczenia się dzieci w domach.
W razie jakichkolwiek wątpliwości czy zapytań proszę o kontakt bezpośrednio z Dyrektorem lub z Wychowawcami. Do Państwa dyspozycji pozostaje dziennik elektroniczny, adres szkoły spwandalin@poczta.onet.pl lub kontakt telefoniczny.

Państwu Rodzicom dziękuję za wyrozumiałość i pomoc w rozwiązywaniu problemów.
W trosce o zdrowie i życie apeluję do wszystkich podmiotów o rygorystyczne zachowanie zasad bezpieczeństwa.
#ZOSTAŃWDOMU
Pozdrawiam bardzo serdecznie i zapewniam o wytężonej codziennej pracy całej Kadry Pedagogicznej.

Z poważaniem
Małgorzata Kozak
Dyrektor SP w Wandalinie