#LaboratoriaPrzyszłości

Zajęcia z pomocami nabytymi w ramach programu: „Laboratoria przyszłości” w klasie 2.


W trakcie zajęć rozwijających kreatywność w klasie 2 uczniowie rozwijają swoją wyobraźnię, pomysłowość, kreatywność , uczą się współpracy, rozwiązywania problemów, poszukiwania nowych rozwiązań. Tym razem do rozwijania swoich zainteresowań wykorzystali wykorzystali figury z zestawu konstrukcyjnego POLYDRON zakupionego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Konstruowali z nich różne bryły, budowle, kształty. Z dużym zainteresowaniem łączyli poszczególne elementy podziwiając wzajemnie swoje dzieła. Istotną rolę odgrywała tu wyobraźnia przestrzenna, umiejętności konstrukcyjne oraz współpraca. Była wymiana doświadczeń, pomysłów, elementów. Dzięki temu wszystkiemu powstały mozaiki dekoracyjne, mozaikowe kwiaty, postacie, a nawet konstrukcja Wieży Eiffla. Wszyscy pracowali aktywnie, z dużym zaangażowaniem i bardzo zgodnie.

Dorota Stępień