#LaboratoriaPrzyszłości

Kreatywność to jedna z ważniejszych cech, którą dziś ćwiczyli uczniowie klasy IV. Dzięki wsparciu MEiN w ramach programu #LabolatoriaPrzyszłości do szkoły zakupiono pomoce, które mogą być wykorzystane na wielu zajęciach. Uczniowie na matematyce ćwiczyli budowę brył przestrzennych, ćwiczyli cierpliwość, kreatywność i umiejętności matematyczne.