#LaboratoriaPrzyszłości

Zajęcia świetlicowe z wykorzystaniem pomocy zakupionych w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości.