#Labolatoria przyszłości

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu nasza Szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci m.in. zestawy do robotyki i programowania FisherTechnik.To dzięki tym zestawom podczas kilku zajęć lekcyjnych uczniowie klasy 6 uczyli się składania modeli,czytania instrukcji,dopasowywania modeli,a przede wszystkim pracowali nad współpracą oraz kreatywnością.

Katarzyna Świątkowska