#Labolatoria przyszłości

We wrześniu 2022 roku uczniowie klasy IV, V, VI brali udział w warsztatach „Nasze ciekawe pomysły konstrukcyjne” podczas, których wykorzystywali pomoce zakupione przez szkołę w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.  Uczniowie podczas lekcji wykorzystywali klocki konstrukcyjne 3D do praktycznych działań technicznych. W ten sposób kształtowali myślenie przestrzenne i rozwijali kreatywność tworząc konstrukcje budowlane według własnych pomysłów.

Bożena Ciseł