KONKURSU O POLESKIM PARKU NARODOWYM

Informacja dla uczniów

Laureaci etapu okręgowego  KONKURSU O POLESKIM PARKU NARODOWYM

(załączniki)

Etap ogólnopolski:

–          część teoretyczna (test z ww. tematyki składający się z zadań zamkniętych i otwartych).

–          część praktyczna: (tylko dla 10 najlepszych uczniów klas VI-VIII); uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w części pisemnej odpowiadają na 3 wylosowane pytania.

Uczniowie klas III-V szkół podstawowych uczestniczą tylko w części teoretycznej.

O zajętym miejscu przez ucznia i uzyskaniu tytułu laureata etapu ogólnopolskiego decyduje suma punktów z części praktycznej i teoretycznej.

Laureatami zostaje po 10 uczniów szkół podstawowych.

W skład komisji etapu ogólnopolskiego wchodzą nauczyciele szkół podstawowych uczniów biorących udział w konkursie.

Komisja dopuszcza obniżenie/podwyższenie  kryteriów oceny oraz punktacji.

Laureaci etapu ogólnopolskiego otrzymują zaświadczenia i nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy etapu ogólnopolskiego i ich opiekunowie otrzymują materiały wydawnicze Poleskiego Parku Narodowego.

Literatura:

–           Monografia „Poleski Park Narodowy – Dziedzictwo i przyszłość”. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2020;

–           Książka ilustrowana „Poleski Park Narodowy”. Poleski Park Narodowy. Urszulin 2020;

–           Pakiet edukacyjny „Rok z życia żółwia błotnego w Poleskim Parku Narodowym”. Poleski Park Narodowy. Urszulin 2020;

–           Album „Polesie w Naturze”. Poleski Park Narodowy. Urszulin 2018;

–           „Płazy Poleskiego Parku Narodowego”. Poleski Park Narodowy. Olsztyn 2014;

–           „Poleski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza”. Poleski Park Narodowy. Lublin 2002;

–           Zarządzenie Nr 3/2022 z dnia 03.01.2022 r. Dyrektora Poleskiego Parku Narodowego w sprawie wstępu i udostępniania obszaru Parku;

–           Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – Art. 8, Art. 8b, Art.15.  (https://isap.sejm.gov.pl);

Foldery, przewodniki i mapy Poleskiego Parku Narodowego:

–           Przewodniki po ścieżkach PPN – dostępne online na stronie internetowej Poleskiego Parku Narodowego  (http://www.poleskipn.pl/index.php/przewodniki);

–           Folder „Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne Poleskiego Parku Narodowego”;

–           Mapa PPN;

–           Przewodnik po Poleskim Parku Narodowym;

–           Przewodnik po Muzeum PPN;

–           Przewodnik po ścieżce „Czahary”;

–           Przewodnik po ścieżce „Dąb Dominik”;

–           Przewodnik po ścieżce „Perehod”;

–           Folder „Żółwik”;

–           Broszura „Poleskie Sioło”;

–           Folder „Edukacja na ścieżkach Poleskiego Parku Narodowego”.

Beata Wysokińska

Załączniki: