Konkurs SU ,,Pracownicy szkoły w oczach dzieci”

W październiku odbył się konkurs plastyczny pt. ,, Pracownicy szkoły w oczach dzieci” dla uczniów klas II-III oraz IV- VII.

Zwycięzcy:

klasa II- III

1. Rachela Stochmal- Żeromska

 2. Lena Piątek

3. Małgorzata Wesołowska

 Klasa IV-VII

1. Zuzanna Kalinowska

2. Monika Pęczkowska

3. Amelia Olszewska

otrzymali drobne nagrody i pamiątkowe dyplomy.