Kalendarz zmian w systemie oświaty

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

Od 18 maja br.:możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

Od 1 czerwca br.:organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

 Załączniki:
1.   Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b
2.      Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30b
3.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c
4.      Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c
5.      Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji word
6.      Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji pdf
7.      Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word
8.      Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf
9.      Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word
10.   Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf