Jakub Surdak – naszym przedstawicielem w Młodzieżowej Radzie Gminy w Opolu Lubelskim

W listopadzie odbyły się w naszej szkole wybory na radnego Młodzieżowej Rady Gminy w Opolu Lubelskim z naszej placówki. Uczniowie klasy VI i VII poprzez głosowanie wyłonili spośród siebie kandydata – Jakuba  Surdaka z klasy VII. 12.12.2023 r. w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy Opole Lubelskie  odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Młodzieżowej Rady Gminy V kadencji. Po otwarciu sesji i powitaniu wszystkich uczestników posiedzenia,  pan Dariusz Stachowicz wspólnie z Burmistrzem Opola Lubelskiego panem Sławomirem Plisem wręczyli wszystkim obecnym radnym MGR zaświadczenia potwierdzające wybór na radnego. Następnie  nowi radni złożyli  ślubowanie, aby mogli wykonywać swoje obowiązki wynikające ze statutu.

Gratulujemy Jakubowi i życzymy sukcesów .