Innowacja matematyczna

Klasa VI uczestniczy w dodatkowych zajęciach, na których realizowana jest innowacja matematyczna pt.”Matematyczne zawody”. Jej glównym celem jest zapoznanie z zawodami, które wykorzystują wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin matematyki. Pierwszym zawodem był architekt. Uczennice projektowały swoje wymarzone mieszkanie.

Katarzyna Świątkowska