Informacja dotycząca zmian w zasadach epidemiologicznych

W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 Minister Edukacji i Nauki we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym wydał nowe Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Znajdą je Państwo również na stronie internetowej

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly

lub w załącznikach poniżej.

Załączniki: