Dzień Dziecka

Najlepsze życzenia wszystkim Dzieciom małym i dużym

składają

Pani Dyrektor i Grono Pedagogiczne

Dzień Dziecka w naszej szkole